Redakcja

Andrzej Lech – redaktor naczelny (www)
Jarosław Kita – zastępca redaktora / redaktor tematyczny
historia (www)
Damian Kasprzyk – sekretarz redakcji / redaktor tematyczny
etnologia (www)
Tomasz Lech – redaktor techniczny
Katarzyna Walińska
redaktor językowy
Wojciech Ziomek – redaktor strony www / redaktor statystyczny


Rada Naukowa:

Prof. nadzw. dr habil. Władysław Baranowski – Przewodniczący Rady (Łódź), prof. dr habil. Wiesław Caban (Kielce), prof. nadzw. dr habil. Tadeusz Grabarczyk (Łódź), prof. dr hab. Iskra Baeva (Sofia), prof. dr habil. Bronisława Kopczyńska-Jaworska (Łódź), dr Nicolas Masłowski (Praga), prof. dr habil. Giennadij F. Matwiejew (Moskwa), prof. nadzw. dr habil. Leszek Olejnik (Łódź), prof. nadzw. dr habil. Marek Przeniosło (Kielce), dr Michal Rak (Pilzno), mgr Henryk Siemiński (Łódź), prof. dr habil. Ryszard Szwed (Częstochowa), dr Janina Tobera (Łódź), prof. dr hab. Leonid Zashkilnyak (Lwów).