Lista recenzentów

Recenzenci poszczególnych tomów „Zeszytów Wiejskich”

Z. I, 1998 – prof. nadzw. dr hab. Julian K. Janczak (Uniwersytet Łódzki)
Z. II, 2000 - prof. nadzw. dr hab. Władysław Baranowski (Uniwersytet Łódzki)
Z. III, 2001 - prof. nadzw. dr hab. Wiesław Caban (Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Z. IV, 2002 - prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Baranowski (Politechnika Łódzka)
Z. V, 2002 - prof. nadzw. dr hab. Władysław Baranowski (Uniwersytet Łódzki)
Z. VI, 2002 – prof. dr hab. Tadeusz Jałmużna (Uniwersytet Łódzki)
Z. VII, 2003 - prof. nadzw. dr hab. Jerzy Kukulski (Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim)   
Z. VIII, 2004 – prof. dr hab. Violetta Krawczyk-Wasilewska (Uniwersytet Łódzki)
Z. IX, 2004 – prof. dr hab. Maria Wieruszewska (Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN)
Z. X, 2005 - prof. dr hab. Tadeusz Jałmużna (Uniwersytet Łódzki)
Z. XI, 2006 – dr hab. Leszek Olejnik (Uniwersytet Łódzki)
Z. XII, 2007 – prof. dr hab. Tadeusz Dubicki (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie)
Z. XIII, 2008 – prof. dr hab. Ryszard Szwed (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie)
Z. XIV, 2009 - prof. nadzw. dr hab. Władysław Baranowski (Uniwersytet Łódzki)
Z. XV, 2010 -  prof. dr hab. Wiesław Caban (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Z. XVI, 2011 – prof. nadzw. dr hab. Tadeusz Grabarczyk (Uniwersytet Łódzki)

Z. XVII, 2012 - prof. dr hab. Zygmunt Kłodnicki, prof. dr hab. Krzysztof Baranowski


Od tomu XVIII procedura recenzowania uległa zmianie (patrz: ZASADY RECENZOWANIA).

Aktualna lista recenzentów pisma:

 

prof. dr hab. Krzysztof Baranowski (Politechnika Łódzka)

prof. dr hab. Tadeusz Dubicki (Akademia im. Jana Długosza, Częstochowa)

prof. dr hab. Zbigniew Jastrzębowski-Hoffman (Akademia im. Jana Długosza, Częstochowa)

prof. dr hab. Piotr Matusak (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny, Siedlce)

prof. dr hab. Stefan J. Pastuszka (Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce)

prof. dr hab. Jan Święch (Uniwersytet Jagielloński, Kraków)

prof. dr hab. Romuald Turkowski (Uniwersytet Warszawski)

prof. dr hab. Maria Wieruszewska-Adamczyk (Polska Akademia Nauk, Warszawa)

prof. nadzw. dr hab. Jan Adamowski (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin)

prof. nadzw. dr hab. Maciej Ząbek (Uniwersytet Warszawski)

dr hab. Marcin Kępiński (Uniwersytet Łódzki)

dr hab. Anna Nadolska-Styczyńska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń)

dr Barbara Chlebowska (Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi)

dr Piotr Czepas (Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi)

dr Artur Trapszyc (Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu)